Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nightmarealive
8868 6e18
Reposted fromkarmacoma karmacoma viairmelin irmelin
nightmarealive
2811 8670
Reposted fromsoftboi softboi viakurwajegomac kurwajegomac
4662 dc29 500
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viairmelin irmelin
nightmarealive
Jestem zmęczony i nie mam ochoty strasznie za czymś tęsknić.
— Herta Muller
Reposted fromsfeter sfeter viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nightmarealive
Za wrażliwe mam serce i za wielkie wkładam wszędzie uczucia
— Tadeusz Makowski
nightmarealive
6932 101c 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
nightmarealive
nightmarealive
2553 fa07 500
Reposted fromcalifornia-love california-love viatulele tulele
nightmarealive
Co byłoby dzisiaj, gdybym wczoraj nie zawróciła, nie odeszła, nie przemilczała, nie zraniła, powiedziała, wykrzyczała, wyznała?
— Natalia Belcik
Reposted fromswojszlak swojszlak viacytaty cytaty
0249 4ae7 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nightmarealive
2816 77a0 500
2053 887a
Reposted fromkniepuder kniepuder viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nightmarealive
Marzenia? Sama nie wiem. Po prostu chciałabym żeby w końcu coś mi się udało. Żeby było trochę łatwiej, lepiej. Żeby ludzie byli warci czegokolwiek. Chciałabym mieć więcej czasu. Więcej szczęścia. Więcej uśmiechu na twarzy. Nie marzę o niczym szczególnym, nie chcę skakać na Bungee, zwiedzać całego świata albo władać wieloma językami. Chciałabym być szczęśliwa, mieć obok kogoś ważnego i dzielić z nim wszystko, całe swoje życie.
http://moblo.pl/profile/yezoo
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viabigevilgrin00 bigevilgrin00
4569 cd7b
Reposted fromkniepuder kniepuder viabigevilgrin00 bigevilgrin00
nightmarealive
8061 7213 500
Reposted fromble ble viabigevilgrin00 bigevilgrin00
5315 3927 500
Reposted fromkniepuder kniepuder viairmelin irmelin
nightmarealive
4215 857f
Reposted fromtojad tojad viairmelin irmelin
nightmarealive
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
nightmarealive
6285 1c4a 500
Reposted fromyikes yikes viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl