Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nightmarealive
Boimy się wszyscy i bez wyjątku. Lęk wypełnia nasze życie jak powietrze, zagęszcza je, poruszamy się po nim, pływamy w nim, brodzimy w nim po kolana. Pracując, boimy się, że stracimy pracę. Tracąc pracę, boimy się, że nie znajdziemy następnej. Nie mając pieniędzy boimy się, że nie będziemy ich mieli już nigdy, trzymając forsę w ręku boimy się, że zaraz ktoś nam ją gwizdnie. Wchodząc w miłość, boimy się, że ją stracimy, trwając w niej boimy się, że to nie to, albo że nic w życiu już nas innego nie spotka. Nie mając miłości boimy się, że nigdy jej już nie znajdziemy. Wychowując dzieci boimy się, że coś im się stanie, że wpadną w złe towarzystwo, że to, co próbujemy im przekazać, do nich nie dociera. Boimy się wahań kursów, boimy się krachów na giełdzie, zmian klimatycznych, końca ropy, boimy się tego, że znów wygra PO, znów wygra PiS, a Michał Wiśniewski wciąż będzie nagrywał nowe piosenki. Boimy się Rusków i Unii Europejskiej. Boimy się barbarzyńskich hord narodowców i wyuzdanych hord pedałów. Boimy się tęczy, tej stojącej i tej płonącej.
— Żulczyk
Reposted fromklopokot klopokot viajakubzulczyk jakubzulczyk
nightmarealive
3569 dcf2 500
nightmarealive
Możesz się wściekać, ile chcesz, ale nic nie poradzisz na to, na co nic nie poradzisz.
— Haruki Murakami – Zniknięcie słonia
Reposted fromblackheartgirl blackheartgirl viakarmacoma karmacoma
nightmarealive
7747 f773
Reposted fromkarmacoma karmacoma
nightmarealive
Disneyland Paris here I go
Reposted fromfabs3 fabs3 viamissmiserable missmiserable
nightmarealive
3478 fc27
Karma
Reposted fromelentarie elentarie viaparadus000 paradus000
nightmarealive
Po jakimś czasie spotykasz go i dociera do ciebie jak bardzo byłaś głupia, jak naiwnie wierzyłaś w niemożliwe, jak wiele musiałaś poświęcić by być tylko zauważoną. Widzisz go i uświadamiasz sobie jak wielkim błędem było go kochać, jak wiele przez to straciłaś i kim się stałaś. Rozmawiasz z nim i już wiesz, że się nie zmienił, że to nadal ten sam dzieciak, tylko o kilka lat starszy. Patrzysz mu w oczy i nie dostrzegasz w nich nic wartościowego, nic co mogłoby być warte uwagi, nic czym mógłby ci zaimponować. Uśmiechasz się, ale już wiesz, że jest inaczej. Serce nie wariuje na jego obecność, nogi nie uginają się, kiedy w powietrzu wyczuwalny jest jego zapach. Podajesz mu rękę i żegnasz się, i nie myślisz, kiedy znów będzie ci dane go spotkać, już nie czekasz na niego w tramwaju, nie wypatrujesz zza szyby autobusu jego sylwetki na ulicy, już nie chcesz. Było, minęło.
Reposted fromAinsworthCass AinsworthCass viaparadus000 paradus000
nightmarealive
nightmarealive
9399 7e27 500
chaos...
Reposted fromnivea nivea viapersona-non-grata persona-non-grata
nightmarealive
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viapersona-non-grata persona-non-grata
nightmarealive
0250 69c4
Reposted fromheldupowy heldupowy viaoblivious oblivious
nightmarealive
7036 fde9
Reposted fromkeik keik viairmelin irmelin
they thought I had guts
they were wrong
I was only frightened of
more important things
Charles Bukowski
Reposted fromLittleJack LittleJack viairmelin irmelin
nightmarealive
Każdy normalny człowiek od czasu do czasu ma ochotę kogoś zabić.
nightmarealive
0046 096c 500
Reposted fromsucznik sucznik viajethra jethra
nightmarealive
8952 b2a0 500
Reposted fromprostek90 prostek90 viajethra jethra
nightmarealive
5409 c609
Reposted fromincomperta incomperta viajethra jethra
2125 794d 500
Reposted fromamatore amatore viajethra jethra
nightmarealive
8245 703b 500
a miała zabrać mnie na drugi brzeg...
Reposted fromhoseanna hoseanna viatosiaa tosiaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl