Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
nightmarealive
8319 0e04 500
nightmarealive
3160 9a42 500
Reposted frompiehus piehus viapersona-non-grata persona-non-grata
nightmarealive
5965 7eda 500
nightmarealive

Do tego zamówiłem sałatkę z kurczakiem, a dostałem samą sałatę.
Reposted fromSardion Sardion viapetkaa petkaa
nightmarealive
6099 e98e
Reposted fromwaszczu waszczu viapetkaa petkaa
nightmarealive
Każdy mężczyzna, każda kobieta ma słabość do jednej osoby na całym świecie. Gdyby ona zadzwoniła i powiedziała "Przyjedź do mnie, chcę być z Tobą" zerwałbym się z końca świata, aby to zrobić. Aby z nią być.
— Pokolenie Ikea. Kobiety.
Reposted fromohhh ohhh viapetkaa petkaa
nightmarealive
Moja mama kiedyś powiedziała, że w naszym życiu są tacy ludzie, których spotykamy za wcześnie lub za późno. Śmiałam się z tego, ale teraz widzę, że miała rację. Pozostaje tylko żałować, że czas ułożył się na waszą niekorzyść.
Reposted fromskognymfe skognymfe viapetkaa petkaa
nightmarealive
8031 ca4b
Reposted fromsoupdujour soupdujour viapetkaa petkaa
2542 6848
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viapetkaa petkaa
5476 c44c 500
Reposted fromtwice twice viapetkaa petkaa
nightmarealive
Wieczory pachną latem.
Reposted fromStoneColdSober StoneColdSober viapetkaa petkaa
nightmarealive
7462 adbd 500
nightmarealive
1041 8edf 500
Reposted fromperseweracje perseweracje viapetkaa petkaa
nightmarealive
Nie ma nic gorszego niż człowiek, który się czegoś spodziewa...I którego nic nie spotyka.
— Federico Moccia
Reposted fromtosiaa tosiaa viapetkaa petkaa
9487 7395 500
nightmarealive
Jest tyle rzeczy, o których bym chciała i mogła z Tobą pogadać, ale ja mam jakieś upośledzenie społeczne i jak z opowiadania głupot mogłabym mieć doktorat, tak jak jest coś ważnego to łapię error i nie umiem rozmawiać.
Czy to mi kiedyś przejdzie, czy się tak będę z tym kisić w głowie całe życie. 
nightmarealive
nightmarealive
nightmarealive
2824 8a15 500
Reposted fromtfu tfu viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
nightmarealive
2098 8221 500
Reposted fromRowena Rowena viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl